Zprávy

Přednáška Bc. Jana Raina, kterou uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku ve spolupráci s městským muzeem, připomněla letošní 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského ve věži kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Přednáška proběhla ve čtvrtek 14. září 2017 v přednáškovém sále městské knihovny celkem třikrát -...

Ve středu 13. září 2017 uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku ve spolupráci s městským muzeem komentovanou prohlídku objektu hořického zámku a tvrze, uprázdněného po odchodu státního podniku Lesy ČR. Účastníci se nejprve vydali se zasvěceným průvodcem PhDr. Janem Tomíčkem na prohlídku tvrze, hospodářských staveb a zámecké budovy a poté...

ZÁMEK ŽIJE!

17.06.2017

V sobotu 17. června 2017 se uskutečnil již druhý ročník akce Zámek žije!, který opět uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku. Členové, převlečení do historických, lidových nebo pohádkových kostýmů, připravili celodenní pestrý kulturní program, určený všem generacím. Nejmladší návštěvníci se jistě pobavili při tanečním vystoupení dětí z...

Ve středu 3. května 2017 proběhla v tvrzi na hořickém zámku přednáška Smírčí kříže. Na toto zajímavé téma vyprávěl František Mikule. Této akce se zúčastnilo přibližně 50 zájemců, kteří přispěli částkou 2050,- Kč na opravu hořického zámku. Děkujeme!

V pátek 14. 4. od 13:00 do 17:00 v prostorách hořické tvrze proběhly velikonoční dílny. Pletení pomlázek, zdobení kraslic tradičně i netradičně a vyrábění jarních dekorací.

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhla od 18 hodin v přednáškové místnosti za knihovnou přednáška doc. Tomáše Petráčka: Hořice v raném středověku. Na opravu zámku se vybrala částka 1834,-Kč. Děkujeme!

V sobotu 18. února 2017 jsme uspořádali akci: MASOPUST NA ZÁMKU. Nejdříve si masky za doprovodu muziky došly ke starostovi pro klíč od města. Centrem Hořic zněly staré rozverné písně, které si notoval i dav, jenž chasu s dudákem, basou, housličkami i kytarou doprovázel. Starosta Aleš Svoboda pak masopustní radovánky lidu povolil a před radnicí si...

V pátek 21. 10. 2016 pro vás Strozzi - spolek přátel hořického zámku a Hořické gymnázium uspořádali autorské čtení Ivo Chocholáče. Tato akce proběhla uvnitř gotické tvrze, která se nachází v areálu hořického zámku. Přišlo zhruba 50 posluchačů a na dobrovolném vstupném se vybrala částka 1400,- Kč, která bude použita na opravy hořického zámku, nebo...