O nás

STROZZI - spolek přátel hořického zámku 

Náš spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem péče o hořický zámek v zájmu zachování kulturního dědictví a jeho důstojného využití pro kulturní potřeby města. Spolek se svým názvem s úctou hlásí k odkazu posledního majitele hořického panství a zámku Petra hraběte Strozziho (1626-1664), který ve své závěti odkázal tento svůj majetek ve prospěch obecně prospěšného účelu, konkrétně na zřízení vojenské invalidní nadace.