O nás

STROZZI - spolek přátel hořického zámku 

Náš spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem péče o hořický zámek v zájmu zachování kulturního dědictví a jeho důstojného využití pro kulturní potřeby města, především městského muzea. Spolek se svým názvem s úctou hlásí k odkazu posledního majitele hořického panství a zámku Petra hraběte Strozziho (1626-1664), který ve své závěti odkázal tento svůj majetek ve prospěch obecně prospěšného účelu, konkrétně na zřízení vojenské invalidní nadace.


Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v následujících oblastech:

  • poradní a pomocnou pracovní činností při rekonstrukci zámku,
  • vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch rekonstrukce zámku,
  • organizováním kulturních a osvětových programů pro veřejnost v prostorách zámku,
  • poradní a pomocnou pracovní činností při tvorbě muzejních expozic,
  • pomocí při získávání dotací, sponzorských darů a hledání komerčního využití zámku,
  • propagační činností.