Stanovy spolku
Sem vložte podnadpis

Zde si můžete stáhnout konečnou podobu stanov spolku tak, jak byly schváleny na ustavující schůzi spolku 25. dubna 2016.