PROHLÍDKA ZÁMKU A TVRZE

13.09.2017

Ve středu 13. září 2017 uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku ve spolupráci s městským muzeem komentovanou prohlídku objektu hořického zámku a tvrze, uprázdněného po odchodu státního podniku Lesy ČR. Účastníci se nejprve vydali se zasvěceným průvodcem PhDr. Janem Tomíčkem na prohlídku tvrze, hospodářských staveb a zámecké budovy a poté shlédli v zasedací místnosti projekci místostarosty města Ing. arch. Martina Poura o možnostech dalšího využití zámku. Prohlídka proběhla ve dvou termínech - od 16 a od 17,30 hodin a zúčastnila se jí přibližně stovka zájemců.