Výbor spolku

PhDr. Jan Tomíček - předseda spolku

Bc. Aleš Vostřez - místopředa spolku

RNDr. Lenka Bednářová - pokladník spolku