Výbor spolku

Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 7 členů (předseda, místopředseda, pokladník a 4 členové výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 3 roky. Voleni mohou být členové až po dovršení 18 let věku.

Na ustavující schůzi spolku byli dne 25. dubna 2016 zvoleni tito členové výboru:

PhDr. Jan Tomíček - předseda spolku

Ing. Iva Šedivá - místopředsedkyně spolku

RNDr. Lenka Bednářová - pokladník spolku

PhDr. Oldřiška Tomíčková - člen výboru

Tomáš Bárta - člen výboru

Bc. Miroslav Vobořil - člen výboru

Aleš Vostřez - člen výboru

(Bc. Jiří Helinger - náhradník)