ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

25.04.2017

V úterý 25. dubna 2017 se v místosti za knihovnou uskutečnila členská schůze spolku. Bylo přítomno 33 členů spolku (více než polovina). Předseda spolku p. Tomíček zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Poděkoval všem členům za činnost, tvorbu www stránek spolku (p. Vostřez), tvorbu kroniky (p. Vostřezová) a správu facebooku (p. Vobořil). Připomněl akce konané v minulém roce: přednáška p. Petráčka, akce Zámek žije!, brigáda na vyčištění části tvrze a autorské čtení p. Chocholáče. 

S finanční zprávou za rok 2016 seznámila přítomné pokladnice spolku p. Bednářová. Příjmy činily celkem 30308 Kč (členské příspěvky 11200 Kč a dobrovolné vstupné 19108 Kč), výdaje 4194 Kč. K 31. 12. 2016 spolek disponoval částkou 26114 Kč. Za kontrolní komisi přednesl zprávu p. Ertl. Kontrolní komise nezjistila během roku 2016 žádné pochybení. Spolek pracoval v souladu se stanovami a při účetní kontrole komise neshledala žádné nesrovnalosti. Komise upozornila, že ve stanovách nemáme uvedeno pořádání akcí mimo zámek. 

Přítomnými členy byl schválen členský příspěvek 200 Kč pro výdělečně činné členy a 100 Kč pro nevýdělečně činné (tedy stejná výše jako dosud). Členské příspěvky je možno platit na akcích spolku, v městském informačním centru nebo na účet. Zástupci spolku se zúčastnili jednání se starostou a místostarosty Hořic o plánech města na budoucí využití zámku a tvrze. Seznámili je s představami a plány spolku. Byla přislíbena další spolupráce.