PŘEDNÁŠKA EVY ULRICHOVÉ

22.11.2017

Ve středu 22. listopadu 2017 se konala v přednáškovém sále hořického zámku přednáška PhDr. Evy Ulrychové na téma Příběhy archeologických nálezů, v níž bývalá dlouholetá pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně a známá propagátorka archeologie promluvila o některých zajímavých nálezech z bývalého okresu Jičín, např. z oblasti Prachovských skal či kalského hradiště. Přibližně čtyřicítka účastníků se zájmem shlédla jejich fotografie a dozvěděla se mnoho zajímavostí, které lze o těchto předmětech zjistit moderními archeologickými metodami, např. o jejich původu, složení, využití či o tom komu mohly náležet.