HOŘICE ZA VLÁDY SMIŘICKÝCH

01.03.2018

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D, Th. D je odborníkem především na církevní dějiny, ale v minulosti se také hodně zabýval hospodářskými poměry ve středověku a tudíž téma Smiřických, za nichž Hořice prožívaly oproti jiným panstvím v Čechách nebývalou konjunkturu, mu je velmi blízké. Přítomným barvitě popsal atmosféru vrcholného středověku a nástup Smiřických po husitských válkách postupně mezi nejbohatší a nejvlivnější šlechtické rody v Čechách.  

text a foto: Pavel Bičiště