Historie zámku

Hořický barokní zámek je sice spíše skromnou, přesto nepřehlédnutelnou a plošně rozsáhlou budovou příhodně postavenou v sousedství centrálního hořického náměstí Jiřího z Poděbrad. Od roku 1958 je zapsána v evidenci nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (č. rejstříku 32051/6-1160).

Založen byl již v 16. století za správy významného rodu Smiřických, ale v průběhu staletí docházelo k jeho úpravám a přístavbám. Současná podoba je z poloviny 18. století, byť některé jeho části (sladovna, brána, pivovarské lednice aj.) vzaly za své v průběhu 20. století, a to především z dopravních důvodů. Zámek je spjat především s významným florentinským rodem Strozziů, kteří v Hořicích založili ve své době naprosto jedinečnou nadaci na podporu válečných invalidů. Jejich znak krášlí vstupní portál. Zámek se rozkládá na lichoběžníkovém půdorysu s uzavřeným čtvercovým nádvořím, na němž se doposud dochovala původní zděná (sklepní a přízemní) část středověké tvrze s originálními kamennými ostěními a překlady, na několika místech i s kamennými značkami. Zámek vždy plnil spíše správní účely, výjimečně pak sloužil k příležitostnému přenocování majitelů panství či vzácných návštěv, proto je jeho interiér účelově rozdělen do množství prakticky uspořádaných místností.

Během své historie zažil jediné obléhání, a to v roce 1775, kdy jej, i přes těžkou výzbroj, která zde byla soustředěna, nakonec vzbouřenci na počátku selského povstání ve východních Čechách dobyli a vynutili si od místní vrchnosti lejstro o zrušení poddanství a roboty. Jejich další tažení v čele s chodovickým kantorem a mlázovským rychtářem bylo ukončeno tragickou porážkou u Chlumce nad Cidlinou. Níže od zámku se v minulosti nacházely zahrady, hospodářské budovy a pozemky. Dnes je toto území zastavěno moderním sídlištěm. V parčíku vedle zámku je postaven barokní mariánský sloup z poloviny 17. století, svého druhu jeden z nejstarších v širokém okolí.

Hořický zámek je v současnosti účelově využíván společností Lesy České republiky, pro případné muzejní využití nabízí vynikající polohu v centru města, budovu se zajímavou historií a praktickým uspořádáním vhodnou k všestrannému využití.