ZÁMEK ŽIJE!

25.06.2016

Dne 25.června 2016 byla uspořádána akce ,,Zámek žije!". Na dobrovolném vstupném se na opravy zámku vybrala částka ve výši 13.868,- Kč. Tuto akci navštívilo odhadem cca.600 diváků a hostů.

Částka ve výši 13.868,- Kč bude řádně zaprotokolována a zaúčtována do výnosů v účetnictví.

Finanční prostředky budou tímto k dispozici na následné opravy hořického zámku a jeho revitalizaci po odkoupení objektu zámku a převedení do majetku města Hořice.

Děkujeme všem, kdo přispěl finančním příspěvkem formou dobrovolného vstupného na této akci.

Zvláštní dík za spolupráci patří Školnímu statku přírodovědného lycea za zapůjčení domácích zvířátek, Lesům ČR za zabezpečení akce a ZUŠ Melodie, Hořickému gymnáziu, Gymnáziu, SOŠ, SOU a Voš Hořice a dalším účinkujícím za nádherný program. V neposlední řadě také Revitalizaci Kuks, Sportovnímu zařízení města Hořice a místostarostovi Ivanu Doležalovi za technickou spolupráci, Pavlu Hlaváčovi za zapůjčení historizujících kostýmů a za přípravu dramaturgie a technické přípravy Aleši Vostřezovi.

Za organizátory ze Strozzi - spolku přátel hořického zámku

Bc. Miroslav Vobořil

V Hořicích 28.6.2016

FOTOGALERIE - 1

FOTOGALERIE - 2