ZÁMEK ŽIJE JIŽ POTŘETÍ

28.10.2018

Už od časného sobotního rána ožil areál hořického zámku čilým ruchem, protože připravit tak velkou akci jako je "Zámek žije!" není nic snadného, i když už jsou členové zámeckého spolku Strozzi i jejich příznivci a spolupracovníci dobře sehraný tým. Ty přípravy už vlastně začaly před několika měsíci, když bylo třeba vybrat termín, získat souhlas s pořádáním akce, domluvit účinkující, občerstvení, půjčení stánků i nezbytné toiky. Včas také musela být provedena propagace celé akce, sestaven program, připraveny soutěže, domluveno ozvučení atd. atd. V týdnu před akcí postavili dobrovolníci pódium, stánky, uklidili nádvoří, tvrz i prostory pro účinkující, porota vyhodnotila výtvarné práce došlé do soutěže a z nich byla následně nainstalována výstava v tvrzi. Přihlášených děl bylo na 164, což svědčí o tom, že práce poroty nebyla vůbec jednoduchá a došlo i na vyhlášení zvláštní ceny pro nápaditost zpracování zadání. A co teprve instalace strašidel ve sklepení!

Krátce po deváté hodině byla akce "Zámek žije!" zahájena a pak už šlo jedno číslo pestrého programu za druhým. Zahájily Stračovské hvězdičky roztomilými dětskými písničkami a po nich vystoupily jejich maminky sdružené v souboru Nostra musica. Členové dětského loutkářského kroužku Zvoneček při DDM Hořice sehrály pod vedením Zuzany Tomáškové pohádku Zvířátka a loupežníci. Cvičení s hudbou předvedly Lukavecké blechy, které vycvičila Marie Nosková. Od 11 hodin zahráli a zazpívali žáci a učitelé ZUŠ Hořice a po nich přišli na řadu hořičtí ochotníci Milada Kadová, Markéta Soukupová, Jan Nosek a Olda Kada s Krkonošskými poudačkami. Polední program byl vyhrazen skupině historického šermu Tesák, jejíž členové předvedli středověké zbraně i způsob jejich použití a zájemci především z řad dětí si mohli vše vyzkoušet. Od 13. hodiny zahrála pro radost Zámecká masopustní kapela, která připomněla písničky, kterými jsme se bavili o masopustu, a o hodinu později měli diváci možnost poslechnout si vystoupení největšího hořického pěveckého souboru, který působí v ZŠ Na Daliborce pod vedením Petry Šťovíčkové. Na zámku vystoupil v počtu 35 žáků a prý to ani zdaleka nebyli všichni. I tak ale zcela zaplnili zámecké pódium. Po jejich vystoupení se zájemci přesunuli přes silnici do prostoru jižně od zámku, kde byla ředitelem ZŠ Na Daliborce Janem Sezimou a Alešem Vostřezem za spolek Strozzi zasazena "Lípa svobody" na paměť letošního 100. výročí vzniku Československé republiky. Byla tak nahrazena historická lípa, která zde stávala až do 60. let minulého století a jež také dala název zdejšímu sídlišti Pod Lipou. Poté již na zámeckém nádvoří čekalo na účastníky soutěže "Hořice - moje město" vyhlášení vítězů a předání cen. Odpolední program již tradičně zakončilo hudební vystoupení ZUŠ Melodie a Lumírovy country kapely. To se již od rána proměnlivé počasí definitivně pokazilo, a tak se účinkující i posluchači přesunuli do tvrze. Všechny vystupující děti byly odměněny hořickými trubičkami, které sponzorsky věnovala firma Strix pana Luďka Dlouhého (děkujeme) a dospělí kávou a moučníky.

A co dalšího mohli účastníci sobotní akce na zámku prožít a okusit? V severní části nádvoří bylo již tradičně připraveno pásmo soutěží pro děti tentokrát na téma "Jak se žije s handicapem", při kterém si účastníci mohli zkusit pověsit a přikolíčkovat prádlo jednou rukou, zahrát si hmatové pexeso pro nevidomé, chodit o berlích, chůzi se slepeckou holí, hru s míčem poslepu atd. Po absolvování všech disciplín čekala na účastníky odměna v podobě vlastnoručně vyrobeného buttonku na památku. Již tradičně si zájemci mohli vyzkoušet také lukostřelbu a házení lasem, mohli si vyrobit batikovaná trička, nechat si pomalovat obličej, projít se ve sklepení mezi pavouky a strašidly, občerstvit se lahůdkami a nápoji ve stáncích Lumírova řeznictví, hořického pivovaru JungBerg či Nové vinotéky, nakoupit si orginální čokoládu a staročeské perníky. Po celý den bylo také možné navštívit v zámku výstavu Pocta hořickým závodům a lidem kolem nich, což mnoho návštěvníků akce využilo.

V sobotu hořický zámek opět ožil a nabídl pestrý program i zábavu. I přes nejisté počasí byla návštěvnost velmi slušná a ti co přišli, nelitovali. Do konce roku ožije zámek ještě dalšími akcemi. Jsme rádi, že si tyto akce získávají své stálé příznivce a že se zámek stává dalším z kulturních center našeho města.

Děkujeme všem, kteří na naší akci vystoupili, pomohli nebo ji jinak podpořili. Za výhry do soutěže hořickému Sportovnímu zařízení a hořickému pivovaru JungBerg, za zapůjčení slepeckých pomůcek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, z.s., oblastní odbočka Jičín a za zapůjčení "buttonkovače" Tereze Zavadilové. Poděkování patří také městu Hořice za zapůjčení prodejních stánků a další podporu.

Výsledky výtvarné soutěže:

1. kategorie (předškolní děti)

1. místo - Laurinka Drbohlavová

2. místo - Bára Seifrtová

3. místo - Lucinka Rešová

2. kategorie (1. - 5. třída)

1. místo - Anežka Špicarová

2. místo - Soňa Tomanová

3. místo - Amálka Josefiová

3. kategorie (6. - 9. třída)

1. místo - Eliška Novotná

2. místo - Katka Jünglingová

3. místo - Zuzka Fersterová

4. kategorie (ostatní)

1. místo - Domov seniorů

2. místo - Petra Hynková

3. místo - Domov bez bariér

Zvláštní cena: 5. třída ZŠ Na Daliborce za nápadité ztvárnění zadání soutěže.