USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SPOLKU

25.04.2016

V pondělí 25. dubna 2016 se od 19 hodin konala v radničním sále v Hořicích ustavující schůze spolku. V době hlasování na této schůzi měl spolek již 38 členů a několik dalších účastníků schůze se připojilo ke spolku po jejím skončení. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem péče o hořický zámek v zájmu zachování kulturního dědictví a jeho důstojného využití pro kulturní potřeby města, především městského muzea.

Na schůzi byly schváleny stanovy, zvolen výbor spolku a kontrolní komise spolku. Byla také odhlasována výše členských příspěvků. Debatovalo se o připravovaných akcích. Slovo měli také oba místostarostové Hořic - Ing. arch. Martin Pour a Ivan Doležal.

FOTOGALERIE