Na zámku se bojovalo, ale také hrálo, zpívalo a hodovalo!

17.06.2023

V sobotu 17. června 2023 se konal již šestý ročník oblíbené akce Zámek žije!, pořádaný spolkem Strozzi ve spolupráci s městským muzeem.

Slavnost opět začala příjezdem hraběcích manželů, kteří byli před zámeckou bránou uvítáni správcem a zástupy poddaných. Další sled událostí už ale tradiční nebyl. Jak se zjistilo, zámek obsadili husité v čele s Janem Žižkou z Trocnova, kteří zde oslavovali své vítězství na Gothardě. K jejich vyhnání byl opět povolán pan Čeněk z Vartenberka se svým vojskem. Historickou scénu z pera Aleše Vostřeze sehráli členové spolku Strozzi, Hraběnčiny družiny z.s., žáci ZŠ a MŠ Na Daliborce, studenti Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice, dobrovolníci z řad diváků a pes Čenda. Divokou vřavu, v níž se bojovalo papírovými koulemi a cepy z pet-lahví nakonec ukončily paní Žižková a paní Vartenberková, které vyzvaly své muže, aby si přestali hrát a šli domů. A tak se vlastně nezjistilo, kdo tentokrát vyhrál, jisté je jen to, že nedošlo ke zraněním ani ztrátám na životech či majetku a že se všichni pobavili.

Dále už se pokračovalo podle pečlivě připraveného scénáře pod moderátorskou taktovkou Míši Bělinové. Děti z Dramaťáčku ZUŠ Hořice předvedly pohádku O princezně na hrášku, hudební skupina ZUŠ Melodie zahrála oblíbené melodie, Divadelní soubor Erben provedl představení Staré pověsti české, vystoupila skupina Komořík ZUŠ Hořice a po ní následoval koncert Lukáš Koranda akusticky. Závěr večera patřil již tradičně Country dozvukům s kytarou a oblíbenými písničkami. Po celý den probíhaly aktivity pro děti, lukostřelba, perníková dílna, malovaní na obličej a dílnička ukrajinských maminek. Ve fotokoutku se holčičky mohly stát aspoň na chvíli princeznami. Odpoledne se konala komentovaná prohlídka v Museu Czech Road Racing pod vedením Martina Poura. Občerstvení zajistili zaměstnanci řeznictví pana Lumíra, členky Hraběnčiny družiny a hořický pivovar Jungberg. Úspěšnému průběhu akce nahrálo i hezké počasí, přerušené jen jednou malou přeháňkou. Připravit a organizačně zajistit tak velkou akci není nic jednoduchého, a tak členové spolku Strozzi děkují za finanční podporu Městu Hořice, za spolupráci Hraběnčině družině z.s. a za pomoc RC Konvička, hořickým skautům, účinkujícím a dobrovolníkům, Pavlu Vávrovi za skvělé zvučení a v neposlední řadě také všem, kteří přišli a strávili s námi na zámku příjemné odpoledne.