AUTORSKÉ ČTENÍ V TVRZI

21.10.2016

V pátek 21. 10. 2016 pro vás Strozzi - spolek přátel hořického zámku a Hořické gymnázium uspořádali autorské čtení Ivo Chocholáče. Tato akce proběhla uvnitř gotické tvrze, která se nachází v areálu hořického zámku. Přišlo zhruba 50 posluchačů a na dobrovolném vstupném se vybrala částka 1400,- Kč, která bude použita na opravy hořického zámku, nebo tvrze. Děkujeme Ivo Chocholáčovi za milé čtení, Kristýně Šolcové a studentům Hořického gymnázia za hudební doprovod a všem posluchačům za dobrovolný příspěvek. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě akce :-)

FOTOGALERIE