Strozzi - spolek přátel hořického zámku

Přednáška Bc. Jana Raina, kterou uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku ve spolupráci s městským muzeem, připomněla letošní 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského ve věži kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Přednáška proběhla ve čtvrtek 14. září 2017 v přednáškovém sále městské knihovny celkem třikrát -...

Ve středu 13. září 2017 uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku ve spolupráci s městským muzeem komentovanou prohlídku objektu hořického zámku a tvrze, uprázdněného po odchodu státního podniku Lesy ČR. Účastníci se nejprve vydali se zasvěceným průvodcem PhDr. Janem Tomíčkem na prohlídku tvrze, hospodářských staveb a zámecké budovy a poté...

ZÁMEK ŽIJE!

17.06.2017

V sobotu 17. června 2017 se uskutečnil již druhý ročník akce Zámek žije!, který opět uspořádal Strozzi - spolek přátel hořického zámku. Členové, převlečení do historických, lidových nebo pohádkových kostýmů, připravili celodenní pestrý kulturní program, určený všem generacím. Nejmladší návštěvníci se jistě pobavili při tanečním vystoupení dětí z...